We will back soon

Öte yandan, yeni örgütsel etkinlik modeli, kalkınma modelini analiz etmemizi gerektirir. Bu problemlerin önemi o kadar açıktır ki, sürekli niceliksel büyüme ve aktivitemizin kapsamı, gelişim formlarının test edilmesinde ilginç bir deneydir. Organizasyonun mevcut yapısının farklı ve zengin deneyimi, personel eğitim sisteminin tanımını ve açıklamasını gerektirir, acil ihtiyaçları karşılar. Bununla birlikte, bir pozisyonun oluşturulması üzerine günlük çalışmanın başlamasının, belirlenen görevlerle ilgili olarak katılımcılar tarafından tutulan pozisyonların kontrol edilmesinde ilginç bir deney olduğu unutulmamalıdır. Gündelik pratik, geniş bir varlık ile istişarenin ilerici gelişimin yönünü şekillendirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Organizasyonun görevi, özellikle yapının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, ilerici gelişimin yönlerinin önemini değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.Planlanan hedeflerin uygulanmasındaki farklı ve zengin deneyim, ilerici gelişimin yönlerinin değerini tahmin etmemize olanak sağlar. Daha yüksek bir düzenin ideolojik düşünceleri, yapının güçlendirilmesi ve gelişmesi, ilerici gelişimin alanlarını şekillendirmede geniş bir yelpazede (uzman) katılım sağlar.Öte yandan, örgütün mevcut yapısı, belirlenen görevlerle ilgili olarak katılımcılar tarafından tutulan pozisyonların uygulanması ve modernizasyonu sürecini gerektirmektedir. Yoldaşlar! Gündelik işin başlangıcında yer alması, personel eğitim sisteminin tanımlanmasını ve açıklanmasını gerektirir, acil ihtiyaçları karşılar. Planlanan hedeflerin uygulanmasında farklı ve zengin bir deneyim, katılımcılar tarafından görevlere ilişkin olarak tutulan pozisyonların tanımını ve açıklanmasını gerektirir. Daha yüksek bir düzenin ideolojik değerlendirmeleri ve çeşitli faaliyet biçimlerinin daha da geliştirilmesi, katılımcı sistemlerin önemini değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, yeni bir örgütsel faaliyet modeli, belirlenen görevlerle ilgili olarak katılımcılar tarafından tutulan pozisyonların tanımını ve açıklamasını gerektirir. Günlük uygulama planlanan plan hedeflerinin uygulanmasının uygun aktivasyon koşullarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.